Khay gỗ đựng bánh gỗ hương xám TR-14D

(1 review)

Gỗ Hương xám, màu tự nhiên hoàn thiện sơn gốc nước an toàn

275.000 ₫ 275000.0 VND 275.000 ₫

250.000 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhãn hiệu: Womo
  Chất liệu: Gỗ
  Hình dạng: Tròn

  Discover
  my works


  Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

  Bắt đầu từ khách hàng – tìm hiểu và mang lại điều họ muốn.

  Khám phá thêm

  Một khối màu

  Khối màu là cách đơn giản và hiểu quả để trình bày và làm nổi bật nội dung. Chọn một hình ảnh hoặc một màu làm nền. Bạn có thể thay đổi kích cỡ và sao chép các khối để tạo bố cục riêng. Hãy thêm hình ảnh hoặc biểu tượng để tạo khối tuỳ ý.

  Thêm chi tiết

  Một khối màu khác

  Khối màu là cách đơn giản và hiểu quả để trình bày và làm nổi bật nội dung. Chọn một hình ảnh hoặc một màu làm nền. Bạn có thể thay đổi kích cỡ và sao chép các khối để tạo bố cục riêng. Hãy thêm hình ảnh hoặc biểu tượng để tạo khối tuỳ ý.

  Thêm chi tiết
  Điều khoản dịch vụ

  Các điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản", "Thỏa thuận") là một thỏa thuận giữa trang web ("Nhà điều hành trang web", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") và bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn"). Thỏa thuận này nêu ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web (gọi chung là "Trang web" hoặc "Dịch vụ").

  Mặc dù trang web này có thể được liên kết với các trang web khác, nhưng chúng tôi không, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý bất kỳ sự chấp thuận, liên kết, tài trợ, chứng thực hoặc liên kết với bất kỳ trang web được liên kết nào, trừ khi được quy định cụ thể ở đây.

  Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua một liên kết từ trang web này. Bạn phải chịu trách nhiệm khi liên kết với bất kỳ trang nào ngoài trang web hoặc các website khác.

  Trang web có thể sử dụng cookie để cá nhân hóa và hỗ trợ điều hướng tối đa cho người dùng bởi trang web này. Người dùng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để thông báo và từ chối cài đặt cookie do chúng tôi gửi.